Qstore | Hlavní stránka

Máme rádi iPad

Soutěž: Máme rádi iPad

SOUTĚŽ UKONČENA,
Porota oznámila vítěze

pondělí, 17. června 2013

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za zaslaná videa. Výherce

Vybrat nejlepší bylo těžké, ale přidělené body nakonec rozhodly. Výsledky naleznete zde.

Vítězům gratulujeme, všem účastníkům děkujeme za odvahu a kreativitu.

Určitě to není poslední soutěž, kterou jsme vyhlásili, a už teď se těšíme, s čím se předvedete příště.

pondělí, 10. června 2013

Děkujeme všem účastníkům za zaslaná videa. Každý soutěžící od nás dostal do mailu potvrzení o zařazení do soutěže.

Teď je to na porotě - musí vybrat to nejlepší video. A my Vám můžeme pouze prozradit, že to nebude mít snadné, protože je jasné, že my i Vy "Máme rádi iPad".

Sledujte náš web, již brzy se zde dozvíte víc, již brzy tu ukážeme výsledky.

 

úterý, 14. května 2013

Máme rádi iPad a Vy určitě taky. Odvažte se a natočte video. Ukažte nám, proč máte iPad rádi a vyhrajte jednu ze super cen.

Buďte hraví a podělte se s námi s důvody, proč se vám nebo vašim blízkým líbí iPad nebo iPad mini v krátkém videu, které nahrajete na YouTube.

 

 

YouTube

Podívejte se, jaká videa vznikla během
obdobné soutěže v Maďarsku. 

A o jaké ceny se soutěží?

VítězZákladní podmínky

 • délka videa max. 1,5 minuty
 • rozlišení aspoň 720p HD
 • Hlavním motivem klipu musí být iPad a alespoň jedna z jeho klíčových vlastností (krásný displej, kamera iSight, design, FaceTime, aplikace, ultra vysoká rychlost, 10ti hodinová výdrž baterie, iCloud, AirPlay, iTunes, AirPrint, profesionální příslušenství, kompatibilita,spolehlivost)
 • termín trvání soutěže: od 15. 5. 2013 do 9. 6. 2013

 

A toto je vítěz.

VítězNahrajte své video na YouTube a pošlete odkaz na video na soutez@qstore.cz nejpozději do neděle, 9. června 2013. Nezapomeňte uvést své celé jméno, telefon a e-mailovou adresu.

Na konci soutěže budou nejlepší videa vybrána zástupci prodejců Apple Premium Reseller a po zásluze odměněny. Samozřejmě vám je ukážeme na našem facebooku. O výhře vás budeme informovát prostřednictvím emailu nebo telefonního čísla uvedeného v přihlášce klipu.

Nejlepší videa budou použita při sestříhání video reklamy, kde ukážeme, co se vám na iPadu nejvíce líbí.

Soustredeni

 

Podmínky akce

 1. iPad miniPořadatel: Tato soutěž je společně pořádána společnostmi
  • SETOS Retail spol. s r.o., Přímá 84, Horoměřice, 252 62 Praha-západ, IČO: 24170682 (iSetos )
  • iSmart premium s.r.o., Startovní 276/1, Ostrava 700 30, IČ: 28660854 (iTouch)
  • Smarty CZ a.s, Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 24228991 (iWant)
  • Emotion & Interaction s.r.o., K Oboře 299, 252 42 Jesenice – Osnice, IČO: 28890337 (iWorld)
  • QUENTIN, spol. s r.o., Bělohorská 45, 169 00 Praha 6, IČO: 645 76 507 (prodejny Qstore APR)

  přičemž příslušným pořadatelem, nabyvatelem licence a správcem osobních údajů ve smyslu těchto pravidel je pro každého účastníka ta z uvedených společností, které zašle své video.

 2. Místo a doba trvání: Soutěž probíhá na Internetu, na stránkách pořadatelů www.qstore.cz, a to v době od 15. května 2013 do 2. čevna 2013.
 3. Výhry: Seznam výher je jeden společný pro celou akci bez ohledu na to, které z uvedených společností účastník zašle své video.
 4. Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher bude užita e-mailová adresa anebo telefon sdělený účastníkem při zaslání videa. Výhry budou následně zaslány poštou na výhercem sdělenou adresu. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. V případě, že výherce nebude zletilý, musí výhru převzít jeho zákonný zástupce, jinak výhra propadá. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher. Přihlášením do soutěže každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže a další společnosti uvedené v článku 1 výše jsou oprávněny užít jména a podobizny výherců na marketingových materiálech či na webových stránkách soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
 5. 5. Svojí účastí vyjadřuje účastník soutěže pořadateli soutěže souhlas, aby po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci registrace (to jest zejména jméno, telefon a e-mailovou adresu), pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
 6. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže video, které je dle jeho rozhodnutí z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového Hodinkyrozhodnutí. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné video se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.
 7. Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého videa a že jím vložené video neporušuje žádná práva třetích osob (např. práva zobrazených osob) ani zákonné podmínky. Účastník zasláním videa na e-mail: soutez@qstore.cz uděluje pořadateli bezplatnou licenci, a to na dobu celé autorskoprávní ochrany, pro území celého světa, pro neomezený rozsah užití a k těmto způsobům užití:
  • zveřejnění videa na Internetu, případně v jiných médiích, v souvislosti s touto soutěží;
  • využití části či celého videa, i po případné úpravě, v reklamním spotu pořadatele a jeho šíření všemi komunikačními médii.

  Účastník potvrzuje, že je oprávněn tuto licenci poskytnout k videu jako celku na základě svého vztahu s případnými spoluautory, výkonnými umělci, autory děl Bamboo Stylusaudiovizuálně užitých, zobrazenými osobami a všemi jinými osobami a subjekty. Na žádost pořadatele je účastník povinen tuto licenci potvrdit písemně s tím, že bez toho nebude možné předat výhru.

 8. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než plnění specifikovaná v těchto pravidlech. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
 9. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.qstore.cz,kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 10. SluchátkaPořadatel a organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.
 11. Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na výše uvedených webových stránkách i při provozu on-line alba může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 

VítězTruck iOSVýhry, aneb o co soutěžíme

 • 1.cena: iPad mini 32GB Wi-Fi + Cellular a Bamboo Stylus
 • 2. cena: iPod touch 5. generace 32 GB
 • 3. cena: Apple TV
 • 4. cena: černé Cookoo hodinky
 • 5. cena: reproduktor Sony SRS-BTV5
 • Kryt6. cena: ochranný kryt se stojánkem a klávesnicí Zagg Zaggfolio
 • 7.-10. cena : dálkově ovládaná autíčka přes Apple zařízení - sportovní auta Speed Race nebo Monster Truck
 • 11.-20. cena: 5x H2O vodotěsná sluchátka nebo Bamboo stylus pro iPad